fbpx

ИЗВЕСТУВАЊЕ: АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР 2018/2019 г. (прв циклус студии)

Меѓународниот балкански универзитет го усвои академскиот календар за прв циклус студии за академската 2018/2019.год. Академската година за прв циклус студии ќе започне на 1.Октомври 2018 г.
 

ЕСЕНСКИ СЕМЕСТАР 
24-28 Септември 2018 г. Уписи за есенски семестар       
1.Октомври 2018г. Почеток на предавања
1-5 октомври 2018г. Прва недела          (Прв уписен рок)
8-12 октомври 2018 г. Втора недела                (Последен уписен рок)
15-19 октомври 2018 г. Трета недела
22-26 октомври 2018 г. Четврта недела
29 октомври – 2 ноември 2018 г. Петта недела
5-9 ноември 2018 г. Шеста недела
12-18 Ноември 2018 г. Колоквиумска недела    (Седма недела)                     
19-23 ноември 2018 г. Осма недела
26-30 ноември 2018 г. Деветта недела
3-7 декември 2018г. Десетта недела
10-14 декември 2018 г. Единаесетта недела
17-21 декември  2018 г. Дванаесетта недела
24-28 декември 2018 г. Тринаесетта недела
31 декември 2018г. – 8 јануари 2019 г. Подготвителна недела    (четиринаесетта недела)
9-18 Јануари 2019 Испитна сесија
21-25 јануари 2019г. Зимски одмор
28 јануари – 1 февруари Подготвителна недела
4-9 февруари 2019 Поправни испити

 

ПРОЛЕТЕН СЕМЕСТАР
4-8 февруари 2019 г. Уписи за пролетен семестар
11 февруари 2019 Почеток на предавања
11-15 февруари  2019 г. Прва недела          (Прв уписен рок)
18-22 февруари  2019 г. Втора недела       (Последен уписен рок)
25 февруари – 1 Mарт 2019 г. Трета недела
4-8 март 2019 г. Четврта недела
11-15 март 2019 г. Петта недела
18-22 март 2019 г. Шеста недела
25-30 Mарт 2019. Колоквиумска недела    (Седма недела)         
1-6 април 2019 г. Осма недела
8-12 април 2019 г. Деветта недела
15-19 април 2019 г. Десетта недела
22-26 април 2019 г. Единаесетта недела
29 април – 3 мај 2019 г. Дванаесетта недела
6-10 мaј 2019 Тринаесетта недела
13-17 мај 2018 Подготвителна недела    (четиринаесетта недела)
20-31 Мај 2019 Испитна сесија    
3-7 Јуни 2019 Пдготвителна недела
10-15 June 2019 Поправни испити