[siteorigin_widget class=”MetaSlider_Widget”][/siteorigin_widget]

REKTÖR KURULU

Rektör Kurulu; Rektör, Rektör Yardımcısı, Fakülte Dekanları, Dil Okulu Sorumlusu ve Öğrenci Parlamentosu temsilcilerinden oluşur.
Üniversite genel sekreteri, oy kullanma hakkına sahip olmadan Rektörlük Kuruluna yazman olarak katılır. Üniversite için önem taşıyan konular için, Üniversitenin diğer üyeleri, davet edilirlerse Rektörün Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilirler.

Rektör Kurulu yetkisi dahilinde:
– Senato ve Rektörün karar verdiği konular için eylem ve materyal hazırlamak ve teklif etmek;
– Fakültelerdeki Çalışma Programlarına göz atıp ve fikir vermek;
– Üniversitenin doğrudan düzenlediği bir Yüksek Öğretimin lisans, lisansüstü ve doktora programları  için çalışmalar yapmak ve ders programlarına göz atma ve fikir vermek;
– Disiplinlerarası ve çok disiplinli bilimsel araştırma projeleri için karar vermek;
– Gizli oylama ile üniversiteler arası konferansın iki üyesini seçmek;
– Üniversite içindeki fakültelerin doğru işleyişine karar vermek;
– Üniversitenin organizasyonlarını ve organizasyon birimlerini düzenlemek için karar vermek;
– Üniversitenin mevcut uluslararası işbirliği konusunda kararlar vermek;
– mezun edilen öğrencilerin diploma ve diğer belgelerin çıkarılması organizasyonu;
– Üniversitenin mevcut bazı fakültelerinin veya yüksek meslek okullarının ihtiyaçlarının sona ermesi ve nihai olarak diğer yüksek öğretim kurumlarına dönüşmeleri için fikir verme;
– Lisans, Lisansüstü ve Doktora yükseköğretim döngüsünün kayıtlarına atama ve reklam verme;
– Üniversitenin yayıncılık faaliyetine karar vermek;
– Rektörün, Üniversite’nin menfaatine uygun olduğunu varsaydığında, Rektör’ün kararına veto etme hakkı vardır.
– Personel ve öğrencilere yönelik disiplin işlemleri ile ilgili nihai kararları alır.